Wist u dat uw auto een dubbelfunctie kan hebben door het laden en leveren van Energie? Eigenlijk is uw auto een rijdende batterij welke uw eigen huisnetwerk en mogelijk ook het elektriciteitsnet een handje kunnen helpen.

Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee

Vehicle-2-Grid (V2G) oftewel bi-directioneel laden

Je hebt er misschien weleens van gehoord. V2G houdt in dat de batterij van een elektrische auto niet alleen kan opladen, maar ook ontladen.

Inmiddels is iedereen wel duidelijk dat we iets moeten doen met onze wereld. Samen zorgen voor een betere leefomgeving voor nu maar ook voor later. Dat heeft zich laten zien in een explosieve groei van zonnepanelen, windmolens, elektrische auto’s en andere toepassingen. Alle mogelijkheden worden onderzocht, ontwikkeld en uitgevoerd.

duurzame oplossing kennen een keerzijde

Het zorgt ervoor dat er steeds grotere pieken in vraag en aanbod van elektriciteit komt en dat hadden de vooruitziende blikken nog niet ingecalculeerd. Hierdoor luiden vele netbeheerders al even de noodklok. Snel op zoek gaan naar snelle werkbare oplossingen, want kabels extra in de grond kost miljarden en er zijn mensenhanden tekort om het werk uit te kunnen voeren.

Elektrische auto’s ter ondersteuning

Als uw zonnepanelen bijvoorbeeld teveel stroom opwekken, kunnen elektrische auto’s het overschot tijdelijk opslaan. Op momenten dat de vraag hoog is, zetten ze juist stroom op het net. Een rijdende batterij dus, die het elektriciteitsnet ondersteunt. Uit onderzoek is gebleken dat een auto met 70kW een huishouden 1 a 2 weken van stroom kan voorzien. Dus met een handjevol elektrische auto’s kan een elektriciteitsnet op wijkniveau de pieken in vraag en aanbod een stuk beter aan.

Dubbelrol

De dubbelfunctie van elektrische auto’s zal een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie maar dit zal per regio anders liggen. In de provincies Friesland en Groningen is het elektriciteitsnet van oudsher niet zo zwaar, maar enorme zonne- en windparken wordt hier gebouwd. Het elektriciteitsnet zal hier verzwaard worden. Echter is dit in stedelijke gebieden niet zo makkelijk en zal de rol van elektrische auto’s stukken groter zijn.

Wilt u meer informatie over een bi-directionele laadpaal? klik hier